ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
Afaceri electronice
teorie si practica
Chisinau 2002
 1. AFACERI ELECTRONICE: PROBLEME SI PERSPECTIVE
  • Aspecte ale dezvoltarii afacerilor electronice in R. Moldova - Ion BOLUN, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Observatii asupra sistemelor de comert electronic in tarile in curs de dezvoltare - Stefan NITCHI, Rodica AVRAM-NITCHI, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania
  • Arhitecturi pentru afaceri electronice bazate pe agenti inteligenti - Ioan ANDONE, Universitatea “Al.I.Cuza”, Iasi, Romania.
  • Le portail http://www.asso1901.com – une modalite de populariser la vie associative en France - Gilles CAILLAUD, President de l’association “Destination franco-moldave”, Nantes, France; Ion AMARFII, Academia de Studii Economice, Chisinau.
  • Электронная экономика: проблемы и перспективы - N.FEDOTOVA, E.MARCOVA, V.GAMURAR, I.GLAVATCAIA, Departamentul Tehnologii Informationale, Chisinau
  • Analiza comparativa a principalelor sisteme de cautare a informatiei in Internet - Ion AMARFII, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Semnatura electronica – premisa a dezvoltarii comertului electronic – studiu si date statistice electronice referitoare la Romania - Victor CIUPERCA, Institutul de Cercetare Dezvoltare in Informatica, Bucuresti, Romania
  • Cu privire la unele notiuni ce tin de afacerile electronice si informatica - Ion BOLUN, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Dezvoltarea marketingului direct in mediul Internet - Boris DELIMARSCHI, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Contracte “la distanta” – Comertul Electronic cu Bunuri si Servicii - Emil DEDIU, Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau
  • Politica Uniunii Europene de armonizare a legislatiilor nationale la nivel european in ceea ce priveste comertul electronic - Daniela GARAIMAN, Universitatea din Craiova, Romania
  • Stages of Internet shop creation - Ivan MORARI, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Confidentialitatea afacerilor in Internet - reglementare juridica - Anca Ileana DUSCA, Universitatea din Craiova, Romania
  • Building a Simple Ecommerce Web Site - Silviu Claudiu POPA, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania
 2. INFORMATIZAREA SOCIETATII
  • Managementul informational in societate: aspecte conceptuale pentru perioada de tranzitie in Republica Moldova - Ilie COSTAS, Academia de Studii Economice, Chisinau.
  • Societatea informationala - societatea viitorului - Bogdan GHILIC-MICU, Academia de Studii Economice, Bucuresti, Romania
  • Роль Департамента Информационных Технологий в построении информационного общества в Молдовe - Vladimir MOLOJEN, Departamentul Tehnologii Informationale, Chisinau
  • Principii de determinare a varietatilor serviciilor informatice si de sistematizare a lor - Tudor LEAHU, Universitatea Cooperatist-Comerciala din Moldova
  • Piata informationala in Republica Moldova – Tamara ZACON, Academia de Studii Economice, Chisinau; Pavel CHIREV, Centrul Republican de Informatica
  • Анализ и управление риском в информационных системах - Владимир ШКВИР, Львовский университет им. И.Франко, Украина; Genadie Cernei, Banca Nationala a Moldovei, Chisinau; Serghei Ohrimenco, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Переход от рыночной к биосферно-ноосферной экономике – требование модели устойчивого развития - Teodor TIRDEA, Universitatea de Stat de Medicina “N. Testemitanu”, Chisinau; А.Д.Урсул, Институт Ноосферы и безопасности развития, Москва, Россия.
  • Dobandirea si evaluarea competentelor manageriale prin Internet - Adriana SCHIOPOIU BURLEA, Universitatea din Craiova, Romania
  • Teleactivitati si teleservicii in societatea bazata pe informatie si cunoastere - Marian STOICA, Academia de Studii Economice, Bucuresti, Romania
  • Unele probleme ale reglementarii juridice a activitatilor informatice in Republica Moldova - Sergiu OPREA, Universitatea Cooperatist-Comerciala din Moldova, Chisinau
  • Impactul introducerii euro asupra economiei si comertului exterior al Republicii Moldova - Daniela LUPAN, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Retelele private virtuale, posibilitatea de extindere a Intranetului in cadrul grupurilor de firme - Loredana MOCEAN, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania
  • Sistemele informatice ca instrument decisiv in managementul unei afaceri - Marian CEBOTARI, Academia de Studii Economice, Chisinau.
 3. EDUCATIA IN SOCIETATEA INFORMATIONALA
  • Forme noi de invatamant in Societatea Informationala - Ion Gh. ROSCA, Constanta Bodea, Academia de Studii Economice, Bucuresti, Romania
  • Credit System in US Higher education - Bob KEITH, American University, Washington DC, U.S.A.
  • Contributia invatamantului de informatica economica la accelerarea procesului de dezvoltare a societatii informationale - Ion IVAN, Academia de Studii Economice, Bucuresti, Romania
  • Observatii asupra unui sistem de instruire la distanta in domeniul economic si cel al afacerilor utilizand Internet-ul si WWW - Stefan NITCHI, Rodica AVRAM-NITCHI, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania
  • Conception et creation de l’enseignement ouvert et distant - Liviu CARCEA, Victoria BOBICEV, Universite Technique de Moldova, Chisinau
  • Managementul informational – specialitate universitara - Tamara ZACON, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • E-learning si evaluarea performantelor educationale cu ajutorul EXSYS–Corvid - Alexandru TUGUI, Universitatea “Al.I.Cuza” Iasi, Romania
  • Tendintele in dezvoltarea invatamantului modern - Natalia DELIMARSCHI, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Современные проблемы дистанционного образования - Алексей Владимирович ХОРОШИЛОВ, Московский Университет экономики, статистики и информатики, Москва, Россия
  • Utilizarea Tehnologiilor Informationale in Invatamantul Deschis la Distanta - Ionel GARLESTEANU, Universitatea din Craiova, Romania
  • Manualul virtual - ca element al tehnologiilor educationale noi - Natalia DELIMARSCHI, Academia de Studii Economice, Chisinau.
 4. ASPECTE CIBERNETICE: METODE, MODELE
  • Modelarea sistemelor de calcul prin retele Petri Hibride cu difuzie - Emilian GUTULEAC, Universitatea Tehnica a Moldovei
  • Descompunerea problemelor si grafurile SI/SAU - Vitalie COTELEA, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Decizii minimax in modele dinamice - Anatol GODONOAGA, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Problema identificabilitatii formelor structurale econometrice - Alexandru BRAILA, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Referitor la numarul lui Caratheodory in grafuri simple - Anatolie PRISACARU, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Prezicerea riscului financiar si aprecierea reitingurilor folosind retelele neuronale - Sergiu GAFTON, Academia de Studii Economice, Chisinau.
  • Prezicerea seriilor financiare cu ajutorul retelelor neuronale - Sergiu GAFTON, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Modelarea macroeconomica a economiei nationale - Valentina GANCIUCOV, Centrul de Studiu a Problemelor Pietei al ASM; Larisa SAVENCO, Institutul National de Economie si Informatie; Zinaida TOACA, Academia de Studii Economice, Chisinau.
  • Formarea preturilor hartiilor de valoare in conditii de incertitudine- Ruslan CEBOTARI, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Optimizarea proceselor de functionare a sistemelor complexe simulate prin retele functionale - Iurie MORARI, Universitatea Tehnica a Moldovei, Chisinau
  • Procesarea limbajului natural in baza limbii computerizate romane - Dumitru N. TODOROI, Academia de Studii Economice, Chisinau; Zinaida TODOROI; Diana D. MICUSA, Institutul de Matematica si Informatica a Academiei de Stiinte a Moldovei, Chisinau
  • Procesarea limbajului natural in baza limbii computerizate romane - Dumitru N. TODOROI, Academia de Studii Economice, Chisinau; Zinaida TODOROI; Diana D. MICUSA, Institutul de Matematica si Informatica a Academiei de Stiinte a Moldovei, Chisinau
  • Econometrics in Quality Control - Ion PARTACHI; Lilian BEJAN, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Elaborarea bazelor de date privind stocarea, analiza si utilizarea cunostintelor lingvistice ale limbajelor naturale - Nicolae OBJELEAN, Universitatea Agrara de Stat din Moldova, Chisinau
  • National Social Insurance House Information System Conception Architecture - Mihail NISCHII, National Social Insurance House, Chisinau.
  • Produse software de contabilitate si analiza financiara utilizate in Republica Moldova si Romania - Ilie BADICEANU; Svetlana CHIRILOV, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Tehnologii Internet: probleme si perspective - Ada SAJIN, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Conception Architecture of National Social Insurance House Portal - Mihail NISCII; Mihail PELEAH, Casa Nationala de Asigurari Sociale, Chisinau.
  • Проблемы адаптации информационных систем (на примере систем бухгалтерского учета) - Д.В.ЧИСТОВ, Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
  • Rolul tehnologiilor informationale in contabilitate - Anatol BARACTARI, Academia de Studii Economice, Chisinau
  • Актуализация баз данных в электронных бизнес системах - Iurie MORARI; Ivan MORARI, Universitatea Tehnica a Moldovei, Chisinau
  • Monitorizarea utilizarii resurselor in retelele de calculatoare - Boris ROSCA, Moldpac S.A., Chisinau