Обложка

Инвестиционната привлекателност на системата за информационна безопасност

Сергей Охрименко,
Константин Склифос